Warande Tuinadvies
historische tuinen en parken

Trudi Woerdeman

Willem Overmars

Historische studies
herstel en ontwerpplannen

Historisch onderzoek
werkwijze

Stinzenbeplanting

Stijltuinen

Moestuinen

Publicaties tuinhistorie

Historische kaartcollectie
(externe link)

De Warande | Tuinontwerp
Parkherstel | Webshop | Verwante Links

Trudi Woerdeman

Tuinarchitecte BNT
Tuinhistorica MA

Geassocieerd lid Vakgroep Groen Erfgoed

Historische tuinen en parken
Historisch groen
Herstel Ontwerp Beheer
Stinzenbeplantingen
Tuinontwerp
Begeleiding bij uitvoering en beheer

Trudi Woerdeman is kunsthistorica en gespecialiseerd op de Nederlandse tuinkunstgeschiedenis.
Zij is tevens tuin- en landschapsarchitecte.
Zij behaalde het hoveniersdiploma, waarmee zij historie, ontwerp en uitvoering met elkaar kan  combineren. Zo begeleidt zij graag zelf de uitvoering van haar ontwerpen.

Historische Tuinen en parken
Al in 1977 werd het Tuinadviesbureau voor Historische Tuinen en Parken opgericht. Hier werkt zij sindsdien samen met Willem Overmars aan onderzoek naar en herstelplannen voor historische tuinen en parken. In de jaren daarna tot op heden volgt een lange reeks van historische tuinen en parken, waarvoor zij meestal samen de plannen maakten. Onderzoek en beheerplannen worden multidisciplinair aangepakt. Diverse gebieden, die belangrijk zijn voor herstel en beheer van historisch groen, worden uitgewerkt: historisch brononderzoek; terreinanalyse; landschap; bodem; waterhuishouding; plaats in de tuinkunstgeschiedenis; parkbosbeheer; bosbouwhistorie; ecologie en inventarisaties; moestuin, fruit en tenslotte de waardestelling. Deze onderzoeken vormen de basis voor herstel; instandhouding; onderhoud en beheer; revitalisering; beplanting; nieuwe invullingen en ontwerpen. Vanaf 1978 tot op heden werkten zij aan een lange reeks Historische studies en Herstel- en ontwerpplannen. Zij schreven diverse artikelen hierover. Zie Publicaties Tuinhistorie.
Specialiteit van Trudi Woerdeman is het revitaliseren van 19de en vroeg 20ste eeuwse tuinen met herstel van paden en beplanting, met name van de stinzenbeplanting.

Stinzenplanten
De afgelopen 30 jaar heeft Trudi Woerdeman geëxperimenteerd met stinzenplanten in haar bostuin op de Warande. Zij leerde deze historische groep verwilderende siergewasjes kennen én waarderen bij haar restauratiewerk voor historische tuinen en parken. Op de Warande zijn ze weer aangeplant.
Twintig jaar lang (van 1989 tot 2018) organiseerde zij ieder voorjaar Open Stinzenplantendagen op De Warande. Sinds 2019 is de tuin helaas gesloten voor publiek. Zo is er ruimte voor haar tuinontwerpen. Lees meer informatie over tuin van De Warande.
In 2018 verscheen de herdruk van haar boek: Tuinieren met stinzenplanten, Vreugde van een vroege lente. Ook hierin leest u over de voorbeeldtuin De Warande.

Stijltuinen
In de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw werd een reeks van moderne stijltuinen ontworpen door Trudi Woerdeman en Willem Overmars. Samen wonnen zij in 1988 de Zilveren medaille Nederlandse Tuinenprijs voor de tuin bij een woonboerderij in Beugen.
Zie ontwerpen en afbeeldingen in de lijst van Stijltuinen.
Trudi Woerdeman ontwerpt ook moderne stinzentuinen en bostuinen, bijvoorbeeld in Eerbeek in 2009: Zie Tuinontwerp.

Docent
Vijf jaar lang doceerde zij historische tuinkunst en plantsortiment aan de Hogeschool in Utrecht, opleiding Tuinkunst en Parken en vanaf 2011 tot 2013 deze zelfde vakken aan de Hogeschool in Den Bosch, opleiding Ruimtelijk Groen Erfgoed.
Van 1998 tot 2002 gaf zij lezingen en excursies over Tuinkunst en Natuur in het kader van de Warande Themadagen en Warande Studiedagen, die zij vanuit de Warande samen met Willem Overmars organiseerde.
Van 1992 tot 1997 heeft zij het domein van tuinen en parken even verlaten. Zij ontwierp, organiseerde en gaf veldlessen in natuurontwikkelingsgebieden aan de hoogste klassen van basisscholen in de buurt. Daar ging het niet om een 'biologieles' maar om de vreugdevolle natuurbelevenis van kinderen, die in de nieuwe, ruige natuurgebieden zelf op ontdekkingstocht  mochten gaan, rondzwervend tussen de wilde paarden en runderen. 

Meer informatie:
trudi.woerdeman@dewarande.nl