Warande Tuinadvies
historische tuinen en parken

Trudi Woerdeman

Willem Overmars

Historische studies
herstel en ontwerpplannen

Historisch onderzoek
werkwijze

Stinzenbeplanting

Stijltuinen

Moestuinen

Publicaties tuinhistorie

Historische kaartcollectie
(externe link)

De Warande | Tuinontwerp
Parkherstel | Webshop | Verwante Links

Willem Overmars

Landschapsarchitect BNT
Landschapshistoricus PhD

Geassocieerd lid Vakgroep Groen Erfgoed

Historisch onderzoek
Historische tuinen en parken
Herstel en Ontwerp
Tuinontwerp

Willem Overmars is kunsthistoricus en landschapsarchitect. Hij heeft een zeer brede ervaring op verschillende terreinen.

Historische Tuinen en Parken
Al in 1977 richtte hij samen met Trudi Woerdeman het Adviesbureau voor Historische Tuinen en Parken op. Onderzoek en beheerplannen worden multidisciplinair aangepakt. Voor het eerst worden historische bronnen bestudeerd in archieven en naar aanleiding daarvan worden kaarten met  de  historische analyse van de bestaande situatie gemaakt. Nieuwe gebieden worden aangeboord, zoals tuinkunsthistorie, historisch plantsortiment, bosbouwhistorie, leifruit. Het zijn gebieden op cultuurhistorisch vlak, die naast ecologische kennis, buitengewoon belangrijk bleken voor het herstelplan. Tot die tijd prevaleerden vooral de natuurwaarden bij de beherende instanties.
In die jaren was er nog nauwelijks iets bekend over de culturele waarden van het Groene Erfgoed van onze buitenplaatsen. 'Groen Erfgoed' is een term die tegenwoordig in ieder ambtelijk rapport wordt gebezigd sinds de nota 'Belvédère'(1999). Ook de oude 'Monumentenzorg' heeft zijn naam omgedoopt tot 'Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed'. Hier wordt al enkele decennia erkend, dat zowel het gebouwde monument, als het historische groen van tuin en park eromheen, een onlosmakelijk geheel vormen en als zodanig ook als één geheel, integraal als een Cultureel Erfgoed, als een Groen Monument, beschermd dienen te worden.
Cultuurwaarden én natuurwaarden liggen in elkaars verlengde. Deze opvatting is belangrijk bij de waardestelling van groene monumenten.
Deze veranderende kijk op historisch groen kwam vanaf de tachtiger jaren in de vorige eeuw op gang. In deze context werkten Willem Overmars en Trudi Woerdeman vanaf 1978 tot op heden aan een lange reeks Historische studies en Herstel- en Ontwerpplannen (1978 - heden) voor historische tuinen en parken.
Zij schreven diverse artikelen hierover; zie Publicaties tuinhistorie.
Specialiteit van Willem Overmars is het historische bronnenonderzoek en terreinanalysen met bijhorend kaartmateriaal. Door zijn werk voor de Stichting PHB (Particuliere Historische Buitenplaatsen) van 1985-1989 raakte hij hierin zeer bedreven en geroutineerd. Dit vormde altijd de basis voor verdere beheerplannen. Zie Historisch Onderzoek.

Stijltuinen
Samen met Trudi Woerdeman ontwierp hij in de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw een reeks van moderne stijltuinen, vaak bij monumentaal verbouwde woonboerderijen. Zij wonnen in 1988 de Zilveren medaille Nederlandse Tuinenprijs voor de tuin van een woonboerderij in Beugen. Zie ontwerpen en afbeeldingen in de lijst van Stijltuinen.

Landschapsbouw
Twaalf jaar lang werkte Willem Overmars in leidinggevende functies bij het Staatsbosbeheer bij de inspectie Landschapsbouw, de afdeling die de landschapsplannen bij ruilverkavelingen ontwierp en uitvoerde. In 1985 won hij met 4 collega's de EO-Wijersprijs met het inmiddels fameus geworden Plan Ooievaar, en de Trophee van de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten.

Natuurontwikkeling
Deze ideeën zette hij in de praktijk om door ontwerp én uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten langs de grote rivieren: de Nederrijn (Meinerswijk in Arnhem); de Waal (Millingerwaard, Ewijkse Plaat, Beuningse uiterwaarden); IJssel (Deventer); Maas (Grensmaasproject, Zandmaas, Koningssteen, Geuldal); de Belgische Ardennen (waterretentie aan de bovenlopen van de Amblève); Schelde (gecontroleerd overstromingsgebied kruibeke-Basel-Rupelmonde) en Donau (ontdijking van eilanden en uiterwaarden in de Oekraïnse Donaudelta); (recreatiegebied Dömsöd bij Budapest). Hij werkte bij bureau Stroming en Ark Natuurontwikkeling. Op dit moment werkt hij bij de Belgische vzw Riou, en het eenmansadviesbureau De Wildernis.
Voor dit werk werd hij benoemd tot officier in de Orde van de Gouden Ark, ontving hij de Medaille van Verdienste van Natuurmonumenten, en de Groeneveldprijs in 2005. Zie www.wildernis.eu

Films
Sinds 1992 werkt hij samen met Monique Moors aan het verfilmen van de verhalen over natuurontwikkeling langs de groete rivieren. Zie www.rombus.nl; www.dwaalfilm.eu; www.maasfilm.eu; www.amice-film.eu.

Koken en kruiden
Samen met Hanneke Woerdeman schreef hij tussen 1975 en 1977 drie hippe stripboekjes over het aanleggen van kruidentuinen en het koken met kruiden. Zie www.kruidenstrip.nl.

Meer informatie:
willem.overmars@wildernis.eu