Tuinontwerpen
Trudi Woerdeman

Uitgevoerde ontwerpen

Voorbeeldtuin
De Warande
(archief)

Meer weten over:

Wat zijn stinzenplanten?

Wat is een bostuin?

Wat zijn verwilderingsbollen?

Fotoalbum stinzenplanten Foto's Geert Overmars

Fotoalbum schaduwplanten
Foto's Geert Overmars

De Warande | Tuinontwerp
Parkherstel | Webshop | Verwante Links

Warande Tuinontwerp
Trudi Woerdeman

Tuinarchitecte BNT
Tuinhistorica MA
Tuinvrouw
Lid Wilde Weelde, Vakgroep Natuurrijke omgeving
Geassocieerd lid Vakgroep Groen Erfgoed

Trudi Woerdeman is erkend tuin- en landschapsarchitecte, en tuinhistorica.
Zij behaalde het hoveniersdiploma, waardoor zij de theorie uitstekend met de praktijk kan combineren.
De afgelopen 30 jaar heeft Trudi Woerdeman geëxperimenteerd met stinzenplanten (van het Friese woord 'stins') in haar bostuin op de Warande. Lees verder hierover in Wat zijn stinzenplanten.
Zij leerde deze historische plantjes kennen én waarderen bij haar restauratiewerk van oude tuinen en parken. Op de Warande kreeg zij de kans om ze weer aan te planten. Het experiment is 100% geslaagd! Het is ieder voorjaar weer hartverwarmend de bloeiende tapijten van bol- en knolgewasjes hier te zien bloeien. Lees verder over de voorbeeldtuin De Warande.

Vanuit de Warande werkt zij aan haar tuinontwerpen. Zij is gespecialiseerd in bostuinen met stinzen- en bosplanten. Deze worden zowel voor nieuwe als voor oude tuinen ontworpen.
Als tuinhistorica is zij immers gespecialiseerd in het herstel van oude tuinen in de romantische sfeer van het eind van de negentiende of begin van de twintigste eeuw. Onder de nog vaak aanwezige oude bomen worden paden hersteld en een passend beplantingsplan gemaakt voor stinzen- en bosplanten.

Zij heeft een grote plantenkennis, zowel op historisch als op ecologisch gebied. Zij heeft haar leven lang geëxperimenteerd met plantencombinaties en vele tuinen en kwekerijen juist op dit vlak bekeken. Zij gaf jarenlang colleges op het gebied van historisch plantsortiment en tuinhistorie.

Voor het historisch onderzoek naar tuinen en parken van het groene erfgoed werkt zij samen met Willem Overmars. Hij zorgt ook voor het tekenwerk in autocad. Zie Parkherstel.

Grote herstel- en beheerplannen voor monumentaal historisch groen maakt zij niet meer. Dit wordt uitbesteed aan een van de grotere bureau 's, die gespecialiseerd zijn op dit gebied en lid zijn van de Vakgroep Groen Erfgoed. Zij werkt dan samen en richt zich vooral op de stinzenbeplanting en onderbeplanting van het park, haar specialiteit.

Samen met Ing. Margo van Beem begeleidt zij de uitvoering in het veld, voornamelijk door het uitzetten van plantvakken en beplantingen. Margo van Beem kent als geen ander de combinaties van planten en bollen in de ontwerpen. In het veld zullen zij altijd samen te werk gaan. De verdere uitvoering van het ontwerp gebeurt –  indien gewenst – door een gedreven Warande Team van vakbekwame hoveniers. Gedegen bodemverbetering gaat hier meestal aan vooraf. En indien nodig dunnen van het parkbos en padenherstel.
Tenslotte volgt begeleiding van onderhoud en beheer.

Een uitgevoerde bostuin met stinzenplanten komt na enkele jaren in een natuurlijke balans. Het is een zowel historische, als ecologische vorm van tuinieren onder bomen en struiken. Een vorm die historisch gezien thuishoort op oude buitens. En in moderne zin thuishoort in schaduwrijke tuinen van nu, waarbij het mooie is, dat we te maken hebben met een rijk ecosysteem met weinig onderhoud. Het is haar ideaal om de stinzenplanten weer in ere te herstellen en dit kostbare en charmante culturele erfgoed te bewaren.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar trudi.woerdeman@dewarande.nl