Tuinontwerpen
Trudi Woerdeman

Uitgevoerde ontwerpen

Voorbeeldtuin
De Warande
(archief)

Meer weten over:

Wat zijn stinzenplanten?

Wat is een bostuin?

Wat zijn verwilderingsbollen?

Fotoalbum stinzenplanten Foto's Geert Overmars

Fotoalbum schaduwplanten
Foto's Geert Overmars

De Warande | Tuinontwerp
Parkherstel | Webshop | Verwante Links

2009 - 2016 Kasteel Hackfort in Vorden

Terug naar het overzicht

Kasteel Hackfort is de imposante blikvanger in het landschapspark. De aanleg van het landschapspark dateert van ca. 1820, zoals bleek uit het bronnenonderzoek van Willem Overmars. Het park werd aangelegd rond het uit de middeleeuwen stammend kasteel Hackfort met watermolen langs de Vordensche Beek.
Trudi Woerdeman maakte het ontwerp voor een historisch verantwoorde, en aanvullende stinzenbeplanting. Zie ook de herstelplannen bij het menu Parkherstel.
Uitvoering in fasen door Geerdink Tuinen ( machinewerk); Trudi Woerdeman ( begeleiding en uitzetten planten; Jan Willem Overmars en Toto lee ( voorbereidingen en beplantingen).
2009: Ontwerp voor de stinzenbeplanting aan de Westzijde van het kasteel, met name aan weerszij van de paden en in de weiden langs de beek.
Ontwerp voor de stinzenbeplanting aan de Oostzijde van het kasteel, met name langs de oprijlaan en herstelde bospaden.
Het voorplein van het kasteel is van oudsher rijk aan stinzenplanten. Bonte krokus en bosanemonen.
De watermolen aan de Hackfortse beek is een romantisch onderdeel van het parkbos.
Op het voorplein langs de beek een weelde aan bonte krokus, vingerhelmbloem en holwortel. De watermolen op de achtergrond.
Herfst 2010. Uitvoering eerste fase.
Een historisch pad wordt opnieuw uitgezet in piketten. De bramen zijn verwijderd, de varens gespaard en bladaarde wordt aangebracht.
2010 Langs het herstelde pad en op het nieuwe talud langs de beek worden lelietjes van dalen en stinzenbollen aangeplant.
2010 Met de machine worden oude paden voorzichtig onder profiel gebracht. Op de voorgrond Maarten Vos, tuinbaas van Natuurmonumenten.
2010 De historische laan uit 1820 langs de beek is opnieuw onder profiel gebracht en wordt aan weerszijde ingeplant met lelietjes van dalen en stinzenbollen.
2011 Het eerste voorjaar na de aanplant. Het talud boven de beek met Scilla bifolia en de brug op de achtergrond.
2014 April. Na vier jaar is de stinzenbeplanting een weelde langs slingerende, historische paden.
2014 April. Na vier jaar is de stinzenbeplanting een weelde langs slingerende, historische paden.
2014 April. Na vier jaar is de stinzenbeplanting een weelde langs slingerende, historische paden.
2016 Mei. Na 6 jaar sluit zich de stinzenbeplanting: varens; lelietjes der dalen en boshyacinten.
Herfst 2011. Uitvoering tweede fase.
Op het voorplein worden bestaande lenteklokjes gescheurd en verder uitgeplant. De aanwezige rijke stinzenflora wordt aangevuld met een derde bloeifase: knikkend vogelmelk en blauwe boshyacinten.
2011. Bij de watermolen stonden haast geen stinzenplanten. Er werd hier voortgeborduurd op de soorten van het voorplein ( behalve de bonte krokus). Geplant werd: sneeuwklokjes; lenteklokjes en bosanemonen uit eigen voorraad; vingerhelmbloem; holwortel. En de derde bloeifase: knikkend vogelmelk en boshyacinten in de bosbermen.
In 2015-2016 kwamen daar nog slanke sleutelbloemen en kievietsbloemen bij.
2011 Enthousiaste vrijwilligers aan het planten.
Herfst 2012. Uitvoering derde fase.
Langs de toegangslaan worden aan weerszij onder de eeuwenoude eiken aanvullende stinzenplanten geplant. Eerst worden de grasvelden belucht en van bladaarde voorzien.
2012. Langs de toegangslaan stonden al veel bosanemonen. De aanvullende stinzenbollen die er geplant zijn borduren voort op de soorten van het voorplein. Sneeuwklokjes, vingerhelmbloem, holwortel, kleine sneeuwroem werden in grote getale geplant. Er werd een pad hersteld dat volgens de kadastrale kaart van 1825 ten zuiden van de toegangslaan langs de beek liep, min of meer volgens hetzelfde tracée. Lees verder hierover in de reeks historische studies en herstelplannen.
Vooral langs dit pad en de beek zijn nieuwe soorten stinzenplanten aangeplant door vrijwilligers, zoals Italiaanse aronskelk, Spaanse hyacint, slanke sleutelbloem, kievietsbloemen en zomerklokje.
Mei 2013 De toegangslaan van Hackfort naar het kasteel gesierd door het blauw van Spaanse Hyacinten.
2014 Ontwerp vierde fase. De glooiende taluds van de grote beekweide van de beek worden grootscheeps ingeplant met stinzenplanten.
2014. Uitvoering vierde fase. De bestaande kernplek met de historische narcis Mrs. Langtree ( rond 1860) wordt uitgebreid. In de potjes zo'n 1000 bollen – die een jaar tevoren zijn opgegraven- om uit te planten.
2014. De kernplek met de historische narcis Mrs. Langtree, sierlijk op hoge stengels, en gewild in stinzenbeplantingen in de negentiende eeuw. De narcis werd vernoemd naar Mrs. Langtree, populaire actrice en geliefde van de latere King Edward VII.
2015. Beekoever in de grote beekweide met zomerklokjes; dotter; kievietsbloem en slanke sleutelbloem.
2014 en 2015. Ontwerp vierde en vijfde fase. Parkbos en bosbermen met stinzenplanten.
Herfst 2015. Uitvoering van de vijfde fase langs het pad van de parkeerplaats naar de watermolen. Kievietsbollen staan in potjes klaar langs de molenvijver om geplant te worden.
2016. Het eerste voorjaar aan de molenvijver met kievietsbloemen in bloei.
2015. Ontwerp van de vijfde fase: stinzenbeplanting op de flanken van de twee uitzichtheuvels en achter het kasteel. De kernplek van de bestaande kleine sneeuwroem wordt flink uitgebreid.
Herfst 2015. Uitvoering vijfde fase. De heuvels worden beplant met sneeuwklokjes, vingerhelmbloem en boshyacinten. Aan de voet wilde narcis.
Herfst 2015. De laatste bolletjes worden geplant.