Tuinontwerpen
Trudi Woerdeman

Uitgevoerde ontwerpen

Voorbeeldtuin
De Warande
(archief)

Meer weten over:

Wat zijn stinzenplanten?

Wat is een bostuin?

Wat zijn verwilderingsbollen?

Fotoalbum stinzenplanten Foto's Geert Overmars

Fotoalbum schaduwplanten
Foto's Geert Overmars

De Warande | Tuinontwerp
Parkherstel | Webshop | Verwante Links

2006 - 2015 Moerkapelle Land van Belofte

Terug naar het overzicht

Ontwerp uit 2006 en 2007 van Trudi Woerdeman voor de stinzenbeplanting, met bosplanten en bosbodembedekkers langs de oprijlaan naar de herenboerderij uit de zeventiende eeuw. Zie ook bij Parkherstel en de herstelplannen.
De oprijlaan in april, enkele jaren na de inplant. Primula; Longkruid; Aronskelk; Zomerklokjes. Inmiddels vragen de bloeiende bermen steeds minder onderhoud. De beplanting verwildert vanzelf.
2015 De oprijlaan na 9 jaar: breed longkruid; salomonszegel; zomerklokjes; Spaanse hyacint; aronskelk; daslook en bekervarens vormen het weelderig decor.
Prachtig gelegen herenboerderij in een polder uit de 17de eeuw. Omgeven door grachten, weilanden en boomsingels. Binnen deze contouren moderne deelontwerpen met stinzenbeplantingen en bloemenweiden.
2010. Ontwerp van Trudi Woerdeman voor de stinzenweide en bloemenweide rond de bijenstal en bostuin met stinzenbeplantingen. Hartvormig padenpatroon.
2010
Bollen planten in de stinzenwei voor de bijenstal. Hovenier Jan Willem Overmars en Toto Lee van de Warande voeren het tuinontwerp uit.
De bijenstal.
Het hartvormig padenpatroon slingert zich door de pas ingeplante toekomstige stinzen- en bloemenwei rond de bijenstal.
De bloemenweide in bloei. Twee jaar later, in 2012.
2014 De bloemenwei bij de bijenstal in augustus met veel wilde peen en rolklaver.
2015 In maart bloeien sneeuwklokjes en lenteklokjes in de bloemenwei. Belangrijke drachtplanten voor bijen al vroeg in het jaar. Foto Kitty Villerius.
Eerste voorjaar in 2011 na de aanplant in de bostuin achter de bijenstal. Blauwe waas van oosterse sterhyacinten in april. Belangrijke drachtplant.
2015 De bostuin achter de bijenstal na 5 jaar. Bolletjesvarens op de voorgrond. Daartussen de uitgebloeide gele anemonen. Op de achtergrond hoge salomonszegel, die sierlijk afsteekt tegen de bijenstal.
2012: Ontwerp voor de bloemenweide met inheemse bloemen bij de moestuin.
Het ontwerp wordt uitgevoerd in 2013. De toplaag van een bestaand stuk grasland op klei wordt afgeschraapt en verschraald met zand. Tientallen soorten inheemse bloemen worden ingezaaid en geplant, zoals knoopkruid, beemdkroon, agrimonie, cichorei, streepzaad, heelblaadjes, morgenster, ereprijs, muskuskaasjeskruid, poelruit, kattestaart, valeriaan enzovoort, enzovoort. Het is een bloemenweide voor een tuin waarin veel soorten geplant worden. Het ontwerp is niet bedoeld als een natuurlijke, inheemse bloemenwei. Er komt een uitzichtheuvel met bank, wilde bijenhotel én gedicht. Adviezen hierbij van Ruurd van Donkelaar.
2013 Aanleg van de bloemenwei bij de moestuin. Inzaaien én inplanten.
2014 De bloemenwei in het eerste jaar na aanleg met veel wilde peen; rode klaver; cichorei; avondkoekoeksbloem; vertakte leeuwentand en beemdkroon op de voorgrond.
2015 De bloemenwei in het tweede jaar staat vol margrieten. In latere jaren maken margrieten weer plaats voor andere bloemen. Het beeld verandert van jaar tot jaar.