Tuinontwerpen
Trudi Woerdeman

Uitgevoerde ontwerpen

Voorbeeldtuin
De Warande
(archief)

Meer weten over:

Wat zijn stinzenplanten?

Wat is een bostuin?

Wat zijn verwilderingsbollen?

Fotoalbum stinzenplanten Foto's Geert Overmars

Fotoalbum schaduwplanten
Foto's Geert Overmars

De Warande | Tuinontwerp
Parkherstel | Webshop | Verwante Links

2016 Landgoed in Salland
Stinzenbeplanting in een wandelbos

Terug naar het overzicht

Eerste voorjaar. De stinzenplanten bloeien al en kleuren het wandelbos.
Het wandelbos
Op topografische kaarten van de tweede helft van de 19e eeuw zien we op deze plek het wandelpark gesitueerd in landschappelijke stijl met ovaal lopend wandelpad. Bureau SB4 heeft onlangs het wandelbos opgeknapt en gedund; paden hersteld en een nieuw pad aangelegd. Delen met rhododendrons en breed stekelvaren blijven intact. De vraag was om andere delen langs het wandelpad te verlevendigen met stinzenbeplanting. Trudi Woerdeman maakte een ontwerp voor een pad begeleidende stinzenbeplanting in langgerekte stroken. Het sortiment is sober en herhaalt zich langs het pad. Dit wordt vaker aangetroffen op buitenplaatsen in het Oosten van Nederland en is hier historisch verantwoord. Het bestaat onder andere uit sneeuwklokjes; bosanemonen; vingerhelmbloem en blauwe boshyacinten. Ook vaste inheemse planten horen hierbij, zoals diverse soorten varens, maarts viooltje, knikkend nagelkruid, grote muur. Hier worden bomen globaal ingemeten en de stinzenplekken bepaald voor het ontwerp.
Bodemverbetering met bladaarde.
Bollen sorteren.
Bij het uitzetten van planten en bollen wordt het ontwerp vaak geraadpleegd.
Bollen planten in de regen. Wij kijken uit naar het voorjaar!