Tuinontwerpen
Trudi Woerdeman

Uitgevoerde ontwerpen

Voorbeeldtuin
De Warande
(archief)

Meer weten over:

Wat zijn stinzenplanten?

Wat is een bostuin?

Wat zijn verwilderingsbollen?

Fotoalbum stinzenplanten Foto's Geert Overmars

Fotoalbum schaduwplanten
Foto's Geert Overmars

De Warande | Tuinontwerp
Parkherstel | Webshop | Verwante Links

2013-heden Tulpenburgh

Terug naar het overzicht

2016 begin mei. De los beplante siergrassenwei rond het terras doet natuurlijk aan. Hoogtepunt aan kleur is het tulpenfeest begin mei. Dit doet eer aan de naam Tulpenburgh.
2013 Schetsontwerp van Trudi Woerdeman. Op enkele wijzigingen na worden de tuinen van Tulpenburgh zo uitgevoerd. Aan de Westzijde (links) het Huiseiland binnen de grachten met parkbos en bloemrijke onderbeplanting en stinzenplanten. In het midden de formele tuinen met lange assen, leifruitmuur, boomgaard en moestuin. Aan de Oostzijde (rechts) het Heempark met Veenplas. Een combinatie van formele en natuurlijke tuinen. In blauwe contouren zijn de oude gracht en de klaverbladvormige vijver uit de tijd van De Pinto ( rond 1730) op het nieuwe tuinplan aangegeven. Zij geven min of meer de historische noord-zuid as aan, die ooit door het midden van het oude huis liep en ook nu de middenas is van het nieuwe huis. Huis en tuinen vormen een eenheid. Het huis werd ontworpen door dr. ir. E. Hoogenberk van Harmonische Architectuur. Uitgangspunt van het huisontwerp was het hoge, symmetrische en centraal gebouwde huis van De Pinto. De historische middenas loopt van noord naar zuid en de nieuwe dwars as van west naar oost. In de tuinen worden deze assen voortgezet, met name door de twee formele, langgerekte tuinen, waarvan het eerste deel nog op het Huiseiland ligt. De afgesneden voormalige toegangsweg uit de zeventiende en achttiende eeuw wordt benadrukt door een strakke dijk met wandelpad en een rij elzen langs de sloot. De natuurlijke tuinen vormen evenwel het hoofdbestanddeel van het nieuwe Tulpenburgh. Met name het parkbos met slingerpaden en de siergrassenwei op het Huiseiland en bovenal het Heempark met heembos en veenplas.
April 2016. Het slingerpad door het parkbos omzoomd door blauwe sneeuwroem en gele sleutelbloemen. Op de achtergrond ligt het restant van het huis van De Pinto op de historische Noord Zuid as: een hoekrisaliet in hardsteen.
De siergrassenwei op zijn kleurigst begin mei.
Begin mei 2016. De bloemenranden van de formele tuin staan in bloei met historisch (aandoende) tulpen. Gevlamd en gefranjerd in paars wit.
Begin mei 2016. De bloemenranden van de formele tuin staan in bloei met historisch (aandoende) tulpen. Gevlamd en gefranjerd in paars wit.
April 2016. Gele bostulpen.
April 2016. Aan de zuidzijde is een 'Grand Canal' gegraven, waarin het imposante huis zich spiegelt.
Begin juni 2016: Sieruien in de borders aan de zuidzijde van het huis.
22 juni 2016. De siergrassenwei is weer groener na de tulpenbloei. Lichtgroen glanzend siergras wuivend onder de hoge silhouetten van sieruien.
Eind september Nazomer met Aster, Sedum, Hosta, Alchemilla en Verbena.
2016 in april. De veenplas beschoeid met boomstammen.
Nazomer.