Tuinontwerpen
Trudi Woerdeman

Uitgevoerde ontwerpen

Voorbeeldtuin
De Warande
(archief)

Meer weten over:

Wat zijn stinzenplanten?

Wat is een bostuin?

Wat zijn verwilderingsbollen?

Fotoalbum stinzenplanten Foto's Geert Overmars

Fotoalbum schaduwplanten
Foto's Geert Overmars

De Warande | Tuinontwerp
Parkherstel | Webshop | Verwante Links

Warande Tuinadviesbureau

Ontwerp van stinzentuinen
Ontwerp van bostuinen
Herstel van oude tuinen
Begeleiding bij de uitvoering

Trudi Woerdeman is erkend tuin- en landschapsarchitecte, en tuinhistorica.
Zij behaalde het hoveniersdiploma, waardoor zij de theorie uitstekend met de praktijk kan combineren.
De afgelopen 20 jaar heeft Trudi Woerdeman geëxperimenteerd met stinzenplanten (van het Friese woord 'stins') in haar bostuin op de Warande. Lees verder hierover in Wat zijn stinzenplanten.
Zij leerde deze historische plantjes kennen én waarderen bij haar restauratiewerk van oude tuinen en parken. Op de Warande kreeg zij de kans om ze weer aan te planten. Het experiment is 100% geslaagd! Het is ieder voorjaar weer hartverwarmend de bloeiende tapijten van bol- en knolgewasjes hier te zien bloeien. De tuin is ieder voorjaar open voor publiek. Zie Open Tuin. Voor een volledige beschrijving zie voorbeeldtuin De Warande.

Vanuit de Warande werkt zij aan haar tuinontwerpen. Zij is gespecialiseerd in bostuinen met stinzen- en bosplanten. Deze worden zowel voor nieuwe als voor oude tuinen ontworpen.
Als tuinhistorica is zij immers gespecialiseerd in het herstel van oude tuinen in de romantische sfeer van het eind van de negentiende of begin van de twintigste eeuw. Onder de nog vaak aanwezige oude bomen worden paden hersteld en een passend beplantingsplan gemaakt voor stinzen- en bosplanten.

Voor grotere tuinen en parken met monumentaal historisch groen werkt zij samen met Willem Overmars. Zie verder onder Parkrestauratie.

Zij begeleidt de uitvoering in het veld. Bij de uitvoering werkt zij binnen het familiebedrijf: met het juist hierin gespecialiseerde, vakkundige hoveniersbedrijf van zoon en hovenier Jan Willem Overmars en partner Gyoungsu Lee. Door hun grote kennis van stinzenbeplantingen en bostuinen worden de tuinplannen perfect, zeer efficiënt - en navenant goedkoop - uitgevoerd en vaak nog een tijd lang zorgeloos en uitgekiend onderhouden.

Een uitgevoerde bostuin met stinzenplanten komt na enkele jaren in een natuurlijke balans. Het is een zowel historische, als ecologische vorm van tuinieren onder bomen en struiken. Een vorm die historisch gezien thuishoort op oude buitens. En in moderne zin thuishoort in schaduwrijke tuinen van nu, waarbij het mooie is, dat we te maken hebben met een rijk ecosysteem met weinig onderhoud.
Als u in het gelukkige bezit bent van een tuin met oude bomen en struiken zijn er legio, vaak nog onbekende mogelijkheden voor een levend bostapijt van stinzenplanten, bosplanten en varens. U hoort daar meer over op de Open Tuin Dagen. En u leest er alles over in het boek van Trudi Woerdeman: 'Tuinieren met stinzenplanten. Vreugde van een vroege lente'.
Het is haar ideaal om de stinzenplanten weer in ere te herstellen en dit kostbare en charmante culturele erfgoed te bewaren.

Voor meer informatie bel of mail: 0313 - 84 37 98 of 06- 54 24 55 24
trudi.woerdeman@dewarande.nl