Tuinontwerp & advies

Tuinontwerp & Advies

Trudi Woerdeman
Tuinarchitecte en tuinhistorica MA/ Tuinvrouw
Geassocieerd lid Vakgroep Groen Erfgoed

– Stinzenbeplantingen
– Onderbeplanting historische parkbossen & boomgroepen
– Bostuinen en schaduwtuinen
– Borders met bollen
– Stinzenbloemenweiden

Portret van Trudi Woerdeman. Foto Hans Menop.

Trudi Woerdeman is erkend tuin- en landschapsarchitecte, en tuinhistorica. Zij behaalde het hoveniersdiploma, waardoor zij de theorie uitstekend kan combineren met de praktijk.
Ruim 30 jaar – tot 2020 – deed zij ervaring op met stinzenplanten  in haar bostuin op De Warande.

Stinzenplanten (van het Friese woord ‘Stins’) horen bij een historische groep van meest in het voorjaar bloeiende bolgewasjes, die al eeuwen verwilderen op oude buitenplaatsen. Trudi leerde stinzenplanten kennen én waarderen bij haar restauratiewerk van oude tuinen en parken. Op de Warande kreeg zij de kans om ze weer aan te planten. Het was ieder voorjaar weer hartverwarmend om hier deze bloeiende tapijten van stinzenplanten te zien bloeien. En ieder voorjaar – 20 jaar lang – ging de tuinpoort open voor honderden tuinliefhebbers.

In 2018 verscheen de herdruk van haar boek ‘Tuinieren met Stinzenplanten’.
Naast het tuinieren met stinzenplanten experimenteerde Trudi met schaduwplanten en bostuinieren. Een nog vrij onbekende, historische én ecologische vorm van tuinieren onder oude bomen en struiken. Een vorm die historisch gezien thuishoort op oude buitenplaatsen en onderdeel is van ons groene erfgoed. En die in moderne zin door haar wordt toegepast in de (schaduwrijke) tuinen en parken van nu. Zo heeft zij veel in huis voor zowel historische als moderne tuinen en parken, met name voor de onderbeplanting van parkbos en bomen en het herstel van paden en bos. Favoriet is voor haar het herstel van oude tuinen in de romantische sfeer van de negentiende of begin twintigste eeuw.

Zij heeft veel plantenkennis, zowel op historisch als op ecologisch gebied. Zij heeft door de jaren heen kennis opgebouwd met duurzaam gebleken plantencombinaties. Jarenlang gaf zij colleges over historisch plantsortiment en tuinhistorie.

Margo van Beem
Tuinontwerper/ Tuin- en Landschapsinrichting Larenstein/ Boskoop (1988-1992), afstudeerrichting beheer/ Leergang Groen Ruimtelijk Erfgoed, ‘s Hertogenbosch 2011-2012
Lid Wilde Weelde, Vakgroep Natuurrijke omgeving/ Geassocieerd lid Vakgroep Groen Erfgoed
Sinds 1995 medevennoot van Vis á Vis Ontwerpers

Portret van Margo van Beem. Foto Trudi Woerdeman.

Sinds 2015 werkt Trudi samen met Ing. Margo van Beem. Tussen hen is een niet al te strikte taakverdeling gegroeid, die neerkomt op de inhoudelijke aanpak van Trudi voor ontwerp en advies en op de praktische aanpak van Margo voor voorbereiding, organisatie, bestellingen van planten en bollen en begeleiding van bodemverbetering en uitvoering. Margo heeft grote plantenkennis en kent als geen ander de uitgekiende combinaties van planten en bollen in de ontwerpen. In het veld gaan zij vaak samen te werk, met het uitzetten van de beplanting, bijsturen van bestaande beplanting, sorteren en uitzetten van bollen, indien nodig het uitzetten van slingerpaden en het begeleiden van hoveniers of vrijwilligers. Tenslotte volgt begeleiding van onderhoud en beheer.

Indien historisch onderzoek gewenst is voor een verantwoorde stinzen- en parkbosbeplanting wordt dat gedaan door landschapshistoricus Willem Overmars

Een uitgevoerde bostuin met stinzenplanten komt na enkele jaren in een natuurlijke balans. In moderne zin hoort dit bij schaduwrijke tuinen van nu, waarbij het mooie is, dat we te maken hebben met een rijk ecosysteem met weinig onderhoud. In historische zin worden stinzenbeplantingen weer in ere hersteld waarmee dit kostbare en charmante groen erfgoed bewaard wordt. Mooie voorbeelden hiervan zijn te zien bij onze Projecten.